Отличията бяха връчени на церемония в Центъра за развитие на човешките ресурси. Снимки ПГЕЕ

Отличията бяха връчени на церемония в Центъра за развитие на човешките ресурси. Снимки ПГЕЕ

Бургаската Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" е лауреат на Европейската награда за иновативно обучение. Награждаването на първите български проекти се състоя на специална церемония в Центъра за развитие на човешките ресурси – Националната агенция за България по програма "Еразъм+" и програма "Европейски корпус за солидарност". За откриване на събитието специален поздравителен адрес бе изпратен от Мария Габриел, комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. На церемонията присъстваха и връчиха наградите Михаил Балабанов - изпълнителен директор на ЦРЧР и Бойко Благоев от Представителството на ЕК в България.

Наградата е нова европейска инициатива, обявена със съобщение на Европейската комисия за изграждането на Европейско пространство за образование до 2025 г. и стартирала през настоящата 2021 г. Нейната цел е да бъдат откроени изключителни преподавателски практики в рамките на програма "Еразъм+" и да бъде отличена достойната работа на учителите и техните училища, участващи в проекти за европейско сътрудничество.

Темата на първото издание на конкурса беше много актуална – дистанционното и смесеното обучение. Критериите за оценка и подбор открояват иновативни преподавателски практики, включват активната роля на учениците, сътрудничеството между учителите, въздействието на конкретния проект върху развитието на училищната общност и училищното образование.

"След наученото в Унгария, мога с удовлетворение и творчески хъс да кажа, че обучението на ученици от и за ученици в гимназията е показателен факт за устойчивостта на проекта и постигнатите резултати. Трима ученици работят в училище по роботика Robopartans и провеждат обучения на деца по лего роботика.

Успешно изпълнения проект доказа, че учениците имат поглед и виждания към науката и личностното изграждане. Екипната работа допринесе за създаване на силни партньорства и вечни приятелства. Гордеем се, че сме част от най-популярната програма за Европейски проекти Еразъм + и работим усърдно за изграждане визията на младия човек. Европейските пари в областта на образованието не са лесни пари, но са достижими и реални. Нека всеки, който има желание и възможност работи за тях", каза след церемонията координаторът на проекта инж.Евелина Ганчева - преподавател в ПГЕЕ "Константин Фотинов".

 

 

Галерия