Гимназията е водещ партньор по проекта, който се финансиран по програма ОБразование. Снимка Архив Черноморие-бг

Гимназията е водещ партньор по проекта, който се финансиран по програма ОБразование. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" спечели финансиране на концепция за интегрирани териториални инвестиции - Академия "Успешно ново начало".

Стойността на проекта е 730 000 лева и е по програма "ОБразование". Целта е да се даде допълнителна професионална подготовка на учениците в модернизирана учебна среда 

С реализацията на заложенаната дейност ще бъдат осигурени съвременни условия за по-атрактивно и мотивиращо обучение на учениците, с гарантиран равен достъп, без дискриминация и разделение по отношение на пол, раса и вероизповедание.

Дейностите ще се изпълни на три етапа:

- първи етап - работни срещи на екипа от гимназията с партньорите:

- втори етап - изпълнение на изготвения план в първия етап, който включва семинари, уъркшопи, произвоствени екскурзии, срещи на място;

-трети етап - обратна връзка.

В рамките на проекта се цели подобряване на връзката ученик - училище - родител - работодател и популяризиране на система на обучение.

Ще бъдат определени области за пробно стажуване,подготовка за преход в дуално обучение; утвърден график и сключени договори; закупуване на работни и предпазни облекла, и лични предпазни средства за учениците; издаване на сертификат за участие в пробното стажуване. Предвидено е и изплащане на стипендия на учениците преминали през пробно стажуване.