Община Бургас разкри два пункта за набиране на помощи за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия. Снимка Петя Добрева

Община Бургас разкри два пункта за набиране на помощи за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия. Снимка Петя Добрева

Бургаски съветници от групата на ГЕРБ предлагат Община Бургас да отпусне сумата от 30 000 лева в помощ на пострадалите от земетресението в Република Турция. Докладната записка вече е входирана в местния парламент на Бургас. В нея те предлагат: "На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас, предвид необходимостта от спешни мерки за подпомагане и осигуряване на финансови средства, необходими за опазване  живота и здравето на пострадалите при изключително тежкото природноно бедствие, сполетяло жителите на южната ни съседка – Република Турция, предлагаме да бъде свикано и насрочено извънредно заседание за разглеждане и вземане на решение по настоящата докладна записка".

На 6-ти февруари 2023 г. разрушителни земетресения и последвалите вторични трусове на територията на Република Турция взеха десетки хиляди жертви и причиниха значителни материални щети. Броят на ранените към настоящия момент е достигнал над 62 000 души. С всяка минута расте броят на жертвите и ранените от катастрофалното земетресение. В засегнатите райони се води борба за спасяване на затрупаните от развалините хора, но с всеки изминал ден надеждата за оцелели под разрушените сгради намалява. Стотици хиляди са останалите без дом семейства. Материалните щети са огромни, а хората не виждат изход от тази ситуация.

"Община Бургас не може да бъде безучастна към сполетялата населението на съседната ни държава трагедия. В знак на съпричастност предлагаме Община Бургас да предостави финансова помощ в размер на 30 000 лева за  подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция.

Безспорно отпускането на финансовата помощ ще помогне да се осигури живота и здравето на пострадалите граждани и е в защита на особено важни обществени интереси, което обуславя допускането на предварително изпълнение на настоящото решение", пише в мотивите на докладната записка.

Съветниците предлага да се гласува отпускането на средствата и те да бъдат преведени по дарителска сметка IBAN: BG72DEMI92401000232957, Търговска Банка "Д",  BIC: DEMIBGSF на Главно мюфтийство на Мюсюлманско изповедание в Република България. Финансовият ресурс да бъде осигурен от средствата за дейности и мероприятия по Плана за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска при бедствия през 2023 г.  на Община Бургас.