В университета обявяват прием за незаетите свободни места. Снимка Архив Черноморие-БГ

В университета обявяват прием за незаетите свободни места. Снимка Архив Черноморие-БГ

Бургаският университет "Проф. д-р Асен Златаров" обявява допълнителен прием на кандидатстудентски документи и записване в специалности, в които има незаети места за субсидирано от държавата обучение и за обучение срещу заплащане в първи курс през учебната 2018/2019 година. Кандидатстудентските документи за прием в специалностите от Факултет по обществени науки, Факултет по природни науки, Факултет по технически науки и Технически колеж се подават в Учебно-информационен център - Ректорат (Бургас, булевард "Проф. Якимов", №1, студентско общежитие, бл. №1, партер).

Кандидатстудентските документи за прием в специалностите от Колеж по Туризъм се подават в Учебно-информационен център - Колеж по Туризъм (Бургас, парк "Езеро").

Работно време на комисиите по прием на документите – от 9.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 ч.

Срок за приемане на документите и записване на приетите – до 7-ми септември (за задочна форма на обучение) и до 15-ти септември (за редовна форма на обучение).

Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия:

- да притежават диплома за средно образование;

- да са положили конкурсен изпит в университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище през настоящата 2018 година; или

- да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години по български език и литература, математика, химия, биология, физика, география, история, философия, чужд  език (английски, френски, немски, руски).

Приемът на документи и записването е за специалностите: Колеж по туризъм, "Организация и управление на хотел и ресторант" (субсидирано обучение, редовна форма), "Организация и управление на туристическото обслужване" (субсидирано обучение, редовна форма)

Технически колеж - "Компютърни системи и технологии" (субсидирано обучение, задочна форма), "Машиностроене и уредостроене" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Електротехника" (субсидирано обучение, задочна форма), "Компютърен индустриален дизайн" (субсидирано обучение, редовна форма).

Факултет по технически науки - "Органични химични технологии" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Технология на нефта и газа" (субсидирано обучение, редовна форма), "Неорганични химични технологии" (субсидирано обучение, задочна форма), "Технология на водата" (субсидирано обучение, редовна форма), "Компютърни технологии в пречистването на води" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Технология на неорганичните вещества" (субсидирано обучение, редовна форма), "Технология на стъклото, керамиката и свързващите материали" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Химично инженерство" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Химични технологии и психология на кризисните ситуации" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Технология на материалите и мениджмънт" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Инженерни материали" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Електроника" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Компютърни системи и технологии" (субсидирано обучение, редовна форма), "Софтуерно инженерство" (субсидирано обучение, редовна форма).

Факултет по природни науки - "Екология и екологичен мениджмънт" (субсидирано обучение, редовна форма), "Химия" (субсидирано обучение, редовна форма), "Химия на козметичните и повърхностно активните вещества" (субсидирано обучение, редовна форма).

Факултет по обществени науки - "Индустриален мениджмънт" (субсидирано обучение, редовна и задочна форма), "Стопанско управление" (обучение срещу заплащане, редовно обучение), "Маркетинг" (обучение срещу заплащане, редовно обучение), "Български език и история" (субсидирано обучение, редовна форма), "История и философия" (субсидирано обучение, редовна форма).

За информация: (056) 716 578; 0885 64 56 64, (056) 715 780; 0885 66 80 55, (056) 716 597; 0885 64 30 66, (056) 716 570; 0885 65 00 60, (056) 716 833; 0886 62 41 62

За Колеж по Туризъм: (056) 716 939; 0884 69 51 43;, (056) 703 989; 0886 68 00 53; (056) 716 804; 0887 66 88 50.