Ректорът проф. Магдалена Миткова (вляво) подписа договора. Снимка Архив Черноморие-бг

Ректорът проф. Магдалена Миткова (вляво) подписа договора. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаският университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще си сътрудничи с град Болград, Украйна. Ректорът на бургаското висше учебно заведение проф. д-р Магдалена Миткова сложи подписа си под договор за научно, образователно и културно сътрудничество с Болград, Одеска област. От страна на Болградския градски съвет документът е подписан от кмета на града, Сергей Дмитриев. Постигнатата договореност е знак за признаване на общия интерес на двете страни за създаване и развитие на взаимноизгодно партньорство.

В договора се предвижда развитие на общи програми за съвместно сътрудничество в образованието, науката и културата. Двете страни по него са заявили готовност за обмен на информация и публикации с културни и образователни цели, обмен на преподавателски и учителски състави за провеждане на курсове във всяка една от страните, както и с цел учене от трудов опит,  организиране на общи конференции и симпозиуми, осъществяване на съвместни културни изследвания, а също и обмен на ученици, студенти и преподаватели.

Освен взаимния интерес, чрез сключването на този договор университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас дава своя принос за поддържане идентичността на българската диаспора в украинския регион около град Одеса, който е  населен  с множество потомци на т.нар. бесарабски българи, наследници на изселници от етническото ни землище през XVIII и XIX век.