Гвардейският оркестър на училището е включен във филма. Снимка Архив Черноморие-бг

Гвардейският оркестър на училището е включен във филма. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаските Фотиновци с филм за 6-ти май - Ден на храбростта и българската армия. Ученици от Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" отбелязват днешния празник с тематичен филм "Патриотизмът на Фотиновци". Промо филмът е за традициите и храбростта на българите, за втори Гвардейски оркестър, четвърти Гвардейски отряд и училищния Хор за патриотични песни.

Празникът е отбелязан и с други инициативи. В IX "а" клас с презентация; в XII "а" клас с импровизиран час на класа с презентация за Деня на храбростта; в VIII "а" клас с клип и презентация за Деня на храбростта и българската армия; в Х "а" клас с изготвяне на презентация по случай Деня на храбростта и Гергьовден; в IХ "г" клас с виртуално посещение на Военно-историческия музей във Варна; в XI "а" клас с изготвяне на електронни постери; в XI "б" клас с презентация от Борис, командир на гвардейския отряд.