Ректорът на университета проф. д-р Христо Бозов преразя лентата при откриването на обновените столове. Снимка университет Проф. д-р Асен Златаров

Ректорът на университета проф. д-р Христо Бозов преразя лентата при откриването на обновените столове. Снимка университет Проф. д-р Асен Златаров

Студентските столове на бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" отново отвориха врати изцяло обновени. Т еще работят в часовете от 09:00 до 18:00 ч., от понеделник до петък.

Проф. Христо Бозов – ректор на университета, преряза лентата при символичното откриване. "В този прекрасен ден на щастието, откриваме новия стол на нашия университет. Благодаря на всички, които участваха в преобразяването му. Благодаря на помощник-ректора Красимир Георгиев за подкрепата, на цялото ръководство и на профсъюзите, защото за нас това е едно огромно щастие. Аз съм изключително радостен също, защото това е нещо, което обещах че ще се случи в моята платформа за избирането ми като ректор. Ето, че днес тази цел е постигната и не само тук в кампуса, но и във Факултета по обществени науки. Първите сведения са, че храната е много вкусна, питателна и студентите са доволни. Те могат да се хранят тук на преференциални цени, което е допълнителен стимул за тях да дойдат и да обядват и вечерят здравословно с прясно приготвена храна", каза проф. Бозов.

През месец февруари държавната субсидия за студентско столово хранене е увеличена. Нейният размер към момента е 8.00 лева за един храноден или 4.00 лева за едно хранене. За да се ползва субсидията за второ хранене в размер на 4.00 лева, е необходимо между двете да са изминали два астрономически часа. За целта студентите трябва да покажат стикер, който могат да получат от управителите на студентски общежития. Факултетите се намиран във Факултет по обществени науки и в кампуса на университета.