Севдалина Турманова - председател на ОбС удари за последно звънеца. Снимки Бургас без цензура

Севдалина Турманова - председател на ОбС удари за последно звънеца. Снимки Бургас без цензура

Бургаският Общински съвет се събра за последната си сесия от мандат 2019-2023. 36 докладни записки бяха включени в дневния ред в 56-то заседание на местния парламент. Преди началото на деловата част бяха връчени и грамоти за особен принос в развитието на бургас.

"През тези четири години ние работихме с четирима областни управители и днама от тях са днес тук сред нас - Мария Нейкова и Вълчо Чолаков. Бих искала от ваше име да им благодарим за съвместната работа", каза председателят на Общинския съвет Севдалина Турманова. Тя покани и двамата да кажат по няколко думи.

"Искам да ви благодаря за две неща - едното, че сте решили да отделите от личното си време, от професионалното си време, от ангажиментите към семейството, за да вършите една работа в полза на нашите съграждани, една работа, която не винаги се харесва на всички, не винаги се одобрява от тях, но в крайна сметка предстоящите избори ще дадат отговор на въпроса добре ли сте се справили. Второто нещо, за което искам да ви благодаря е, че за времето през която заемах длъжността областен управител, когато сме имали спорни казуси за решаване винаги сме търсили съвместно балансирани решения. В политиката не всички могат да бъдат доволни от нашите решения, но винаги трябва да се ръководим от върховенството на закона и ако успеем да намерим баланса по начин, така че да се постигне удовлетвореност за гражданите, то значи сме си свършили максимално добре работата. Нека към всеки един казус да подхождаме индивидуално и от сърце", каза бившият областен управител Вълчо Чолаков.

"На свой ред също ще благодаря за изключително добрата съвместна работа. Благодаря ви за изключително доброто партньорство, защото показахме, че Бургаска област може да бъде номер едно, като добро взаимодействие между институции и организации, водени от гражданското общество. Очакванията на гражданското общество към всеки един от нас са огромни и ние трябва да направим всички възможно, да не ги разочароваме", каза в приветствието си бившия областен управител Мария Нейкова.

От сесията отсъстваха бившия областен управител Стойко Танков и настощия областен управител Пламен Янев.

По време на тържествената част от сесията председателят на местния парламент връчи от свое име и от името на своите колеги няколко почетни грамоти - на проф. д-р Христо Бозов - управител на "Комплексен онкологичен център" за превръщането на здравното заведение във водещо лечебно заведение в страната, на проф. Магдалена Миткова - два мандата ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров" за развитието на висшето учебно заведение, на проф. Галя Христозова - бивш ректор на БСУ, на Данка Георгиева - директор на Държавен архив - Бургас, на д-р Милен Николов - директор на Регионален исторически музей Бургас, д-р Георги Паздеров - директор на Регионална здравна инспекция.

Галерия