Гимназията е една от десетте от страната, избрана да бъде посланик на ЕП. Снимка Архив Черноморие-бг

Гимназията е една от десетте от страната, избрана да бъде посланик на ЕП. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаската Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, известна още като Механото, става посланик на Европейския парламент. Новината дошла като писмо, изпратено на e-mail на гимназията. А то започва така:

"Уважаеми дами и господа Директори, уважаеми преподаватели,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Вашето училище беше избрано сред 10-те нови учебни заведения от цялата страната, които ще се включат в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2020/2021 година. Поздравления!...".

"Първото, което си помислих, беше: "Механото успя!",  почувствах се горда за пореден път с учителите, които работят тук - за това, че успяват да открият в своите интереси - интересите на училището; да превърнат своя устрем към нови постижения - в устрем на училището; да поемат към нови върхове и по пътя си нагоре да увлекат и училището, но не училището като цяло, а нашето училище - Механото. Сигурна съм, че възможността учениците да се запознаят със своите права, със структурата и дейността на Европейския парламент, ще разшири кръгозора им и ще им покаже, че  именно те могат да бъдат действената сила. Участието на нашата гимназия в Програмата за училища посланици в ЕП ще ни предостави трибуната, от която се нуждаят учениците, за да споделят своите идеи и възгледи, и ще спомогне за тяхното израстване като активни европейски личности, способни да влияят върху обществения и политическия живот в България и ЕС", сподели директорът на ПГМЕЕ инж. Роза Желева, след като научи, че кандидатурата на училището по Програмата за училища посланици на Европейския парламент е одобрена.

Кандидатурата на гимназията е подготвена от Габриела Демирева (учител по история и цивилизации и свят и личност), Десислава Кирова-Бъчварова (учител по български език и литература) и Румяна Георгиева (заместник-директор по учебната дейност). "Двете учителки са съвсем отскоро част от семейството на гимназията, но притежават духа на работа, присъщ за училището, а Румяна Георгиева успя да спои този дух, който ни изстреля до избраните 10 училища от цялата страна", допълни Роза Желева.

Общата концепция, която се оказва печеливша, е на територията на ПГМЕЕ  да бъде създаден Механопарламент, представляващ умален модел на ЕП. Младшите посланици, чрез гласуване, ще изберат председател на парламента. Ще бъдат създадени постоянни комисии, всяка една от които ще отговаря за определена област и ще изпълнява присъщите на реалните комисии дейности. При изпълнението на дейностите по програмата ще се назначават делегации, които ще отговарят за тяхното реализиране. Основна отговорност на комисиите ще бъде популяризирането на ЕП, на неговите структури, на  гражданските и човешки права на хората сред всички ученици, първо на училищно, а след това и на регионално ниво.

Десислава Бъчварова, Габриела Демирева и Румяна Георгиева са убедени, че учениците имат нужда точно от това – да им се гласува доверие и да им се възложи отговорност за неща, които наистина ги интересуват.

"Това, което ни амбицира още повече при писането на кандидатурата, са многото други успехи, които откриваме в миналото, настоящето и бъдещето на гимназията. Нашето Механо вече за четвърта година е иновативно училище (всъщност ние сме в списъка на иновативните училища още от първата година – 2017 г.), с признати от специалистите в тази област ефективни иновативни подходи, и към настоящия момент в 4 паралелки от три различни специалности се прилагат изпробвани и свежи иновативни подходи. Училището ни е сред първите, включени в проект "ДОМИНО" (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото) още от 2016 г., който приключи успешно през 2019 г., но благодарение на опита и реализираните партньорства по него, сега в гимназията 5 паралелки се обучават в дуална форма на обучение", сподели Румяна Георгиева.

Няма друга дейност, която да колаборира по-добре обучение, комуникация, себепознание, интелектуално и емоционално израстване, колкото участието в проекти, свързани с други държави от Европейския съюз. Именно тези проекти дадоха  нужния стимул на колегите и учениците да направят крачка към други инициативи, свързани с ЕС и държавите членки. Участията по програма "Еразъм+", които засягат различни общообразователни, професионални и социално значими теми като търсене на нови методи за преподаване по математика в професионалните гимназии; търсене на нови идеи и иновации по темите "Ранно детство", "Комуникация", "Туризъм и културно наследство", "Затруднения", "Околна среда", "Нови технологии"; философията на приобщаващото образование и учене през целия живот с акцент върху работата по проблеми, които са общи за младежите в Европа; усвояване на ключови компетентности и умения по специалностите "Промишлена електроника" и "Електрообзавеждане на производството" чрез практика в реална среда – SkillsEquip; CAReer – Професионална практическа подготовка на ученици в областта на автотранспортната техника чрез стаж в реална работна среда в Германия; CYBERTRAIN – Усвояване на иновативни технологии в областта на дигиталния софтуер и киберсигурността; "Мобилността – едно успешно начало за моята реализация" - професионална практическа подготовка на ученици от специалностите "Електрообзавеждане на производството" и "Мехатроника"; "Формиране на умения за използване на иновативни методи в преподаването" - обучение на учителите.

От 2015 г. ПГМЕЕ е член на АПГЕЕКТ – Асоциацията на професионалните гимназии по електротехника, електроника и компютърни технологии; ПГМЕЕ е член на Световния образователен форум България; от 2017г. до 2020 г. ПГМЕЕ е член на “Асоциацията на Кеймбридж училищата в България”; от 2019 г. ПГМЕЕ е член на PARA (Професионалната асоциация по роботика и автоматизация).

Но понякога искрата се запалва и от по-малките, от случайните, от необичайните неща. Директорът на гимназията безусловно подкрепя екипа във всяка негова инициатива - дори и в тези, които на пръв поглед нямат особена връзка с училището ни). Към тях може да се причисли участието в Европейския ден на спорта в училище, което продължава и до днес всяка година; включването на гимназията в три поредни години в Европейския ден без жертви на пътищата; участието за трета поредна година в Европейската олимпиада по статистика, а тази година се включва и в конкурса на ЕВРОСТАТ за статистически плакат; чудесното представяне на отбора на гимназията на регионалното състезание Евроскола; страхотното представяне и полученото отличие в инициативата на евродепутата Асим Адемов - конкурс на тема: "Будителите на моя роден край, които трябва да помним" и последвалото включване на есетата в сборника, издаден по случая.  Друга социално значима и глобална инициатива, в която училището взима участие, е тази на УНИЦЕФ - "Най-големият урок на света".

Богатата история, обучението от най-висок, отличните изяви в различни национални и международни конкурси и форуми, както  и професионализмът в управлението превръща училището в едно от най-предпочитаните от родители, ученици и учители в региона и областта. То е сред най-авторитетните образователни институции по отношение на професионализма, с който не само се обучава, но и възпитава, и развива, сред най-уважаваните от органите на местната власт, от висшестоящите образователни институции на регионално и национално ниво, от собственици и управители на предприятия. Това гарантира, че ПГМЕЕ ще бъде чута, последвана и подкрепена при реализирането на всяка една дейност от Програмата.