Бургаскта гимназия ще участва в двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаскта гимназия ще участва в двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Снимка Архив Черноморие-бг

Екипът на бургаската ПГМЕЕ е сред избраните участници за следващия випуск на програма "Училища за пример". "Впечатлени сме от Вашето представяне и на двата етапа в процеса за подбор и бихме искали специално да Ви поздравим за успешния резултат. Много се радваме, че ще имаме възможността да работим заедно за успеха на всяко дете", поздравиха бургаското Механо от екипа на "Училища за пример".

"Училища за пример" на "Заедно в час" е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Фокусът й е върху разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училищата, които допринасят за успеха на всеки ученик. Програмата се състои от две неразделни части:  Курс "Лидерство" в училище. Курс по избор на училището, свързан с различни методи на преподаване. Избираемите курсове отговарят на конкретните нужди на училището. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и подкрепа от ментор. Участието в обученията и подкрепата от ментор са безплатни за училищните екипи.