Морският стимулатор е закупен по проект на гимназията

Морският стимулатор е закупен по проект на гимназията

Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" подписа договор с компания VSTEP BV(“VSTEP”), Холандия  представляван от Фабиан ван ден Берг за закупуване и доставка на NAUTIS Desktop морски симулатор в изпълнение на проект по национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Модернизиране на системата професионалното образование".

Основната цел на настоящият проект е обновяване и модернизиране на материално-техническата база, както и доставка на оборудване, необходимо за качественото провеждане на професионалното обучение и образование в гимназията. За целта се предвижда създаване на съвременно обзаведен кабинет "Мостик", чрез извършване на ремонтни дейности и закупуване на модерно технологично радио-навигационно оборудване, отговарящо на изискванията на Международната Морска Организация /IMO/.

Целта на ПГМКР "Свети Никола" Бургас е да обучи и подготви компетентни и квалифицирани кадри, които да отговарят на съвременните изискванията на морската индустрия в регионален и световен мащаб.

Към настоящия момент изучаваните специалности в гимназията са: "Корабоплаване – морско", "Корабни машини и механизми" и "Митническа и данъчна администрация". Завършилите ПГМКР "Свети Никола" започвайки трудовата си дейност като „Рулеви“ и „Мотористи“ имат възможност за достигане на по-висока квалификация чрез натрупване на стаж и успешно положени изпити в съответните центрове за следдипломна квалификация.

През настоящата 2021/2022 учебна година, затвърждавайки своето постоянно развитие, гимназията открива и нова специалност – "Експлоатация на пристанищата и флота", професия "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" от професионално направление "Транспортни услуги". Новата специалност ще предоставя професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на английски език.

Гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на Община Бургас, която полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.

Галерия