Данка Георгиева - директор на Архива в Бургас показва част от изложбата. Снимки Бургас без цензура

Данка Георгиева - директор на Архива в Бургас показва част от изложбата. Снимки Бургас без цензура

Бургазлии могат да видят окументална изложба на Държавна агенция „Архиви“, озаглавена „Кървавото лято на 1903. Илинден – Преображение – Кръстовден“.

Тя е част от Националния план за отбелязване на 120 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. и е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България.

Експозицията обобщава тематично цялата хронология и география на въстанието. Застъпени са темите за основателите на Вътрешната организация и Върховния комитет, участниците в Солунския конгрес през януари 1903 г., въстанието в Македония – Битолски и Ресенски въстанически райони, Крушевската република, в Костурски район, в Струмишки район, в Щипски район. Проследени са и последвалите въстанически действия в Странджанския и Одринския район, в Горноджумайско и Разложко, както и въстанието в Серски район.

Показаните архивни документи представят причините, подготовката и организацията на въстанието, въстаническите действия и последиците от тях. Показани са мястото и ролята на жената във въстанието, както като деец на организацията и редовен участник във въстаническите битки редом с мъжете, така и като верен помощник и съратник на участниците в бунта. Отделено е място и на въоръжението и бита на въстаниците.

В документалната изложба „Кървавото лято на 1903. Илинден – Преображение – Кръстовден“ е отделено внимание и на широкия отзвук, който предизвикват събитията в чужбина – сред световната общественост, правителства и отделни личности. Почти всички европейски вестници откриват постоянни или ежедневни рубрики, в които се проследява ходът на въстанието и се изтъква смелостта на участниците в него, както и жестокостта на репресиите на османската власт при неговото потушаване.

Експозицията включва ценни архивни документи от фондовете на Централния държавен архив, Държавния военно-исторически архив – Велико Търново, държавните архиви в Благоевград, Бургас, Варна, Кюстендил, Пазарджик, Смолян и др.

Документална изложба „Кървавото лято на 1903. Илинден – Преображение – Кръстовден“ е подредена във фойаето на втория етаж на Културен дом НХК.

Галерия