ВУЗ-оте се представят на студентска борса

, а на 19 март от 9:00 до 14:00 часа. Кандидатстудентската борса е сдружение обединяващо висшите училища и неправителствените образователни институции за работа със студенти и кандидат студенти от България, в която организация членува и университет "Проф.д-р Асен Златаров".

 

Всяка година се организира представяне на висшите училища, като по време на изложението кандидатстудентите могат да получат актуална и подробна информация относно условията за кандидатсване, прием, обучение, научни лаборатории и възможности за реализация след завършване на университет.