Машините са изрядни, установи проверката. Снимки Пресцентър Община Бургас

Машините са изрядни, установи проверката. Снимки Пресцентър Община Бургас

Четирите фирми, които ще отговарят за зимното почистване на пътните артерии в община Бургас са готови за първия сняг. Това установи проверка, извършена по разпореждане на кмета на Община Бургас Димитър Николов. Целта на инспекцията бе да се повиши готовността за действие при усложнена обстановка, да се подсигури почистването на пътните артерии при снеговалеж и да се предотвратят бедствени ситуации, предизвикани от лоши метеорологични условия.
Служители от различни дирекции на общинската администрация, съвместно с представител на "Пътна полиция", посетиха базите на дружествата "Консорциум Титан - Бургас", "Благоустройствени строежи", "Бургасинвест" и "Чистота" ЕООД, инспектираха специализираната техника и наличните количества инертни материали и луга.
Проверка бе извършена и на техническото състояние на машините и дали те са оборудвани с всички необходими средства за работа в екстремни ситуации. Инспекцията установи, че дружествата разполагат с необходимите ресурси за поддръжка на пътната мрежа.
Междувременно Община Бургас продължава да работи по превантивните мерки за предотвратяване на наводнения. В момента се почистват водосборни корита и канавки в село Равнец и квартал "Лозово".
През настоящия есенен сезон са били почистени голяма част от речните корита и дерета от наноси и изхвърлени отпадъци.

Галерия