Протестните действия от символични ще преминат към ефективни. Снимка КНСБ

Протестните действия от символични ще преминат към ефективни. Снимка КНСБ

Членовете на КНСБ от сектор култура започват символични протестни действия по места. Очаква се те те да прерастнат в ефективни протестни действия на цялата културна гилдия.

"Специалистите в библиотеките и читалищата, остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в държавния бюджет за 2022 година!

В допълнително споразумение № РД 11-00-286 към БКТД за Националната и Регионалните библиотеки, подписано от Министъра на културата на 08.11.2021 г., бяха заложени минимални основни заплати за отделните длъжности в библиотеките като коефициенти спрямо минималната работна заплата за страната, които да влязат в сила от 01.01.2022 г. Този договор не беше обезпечен финансово. При 9,2% увеличение на разходните стандарти за Регионалните библиотеки и 15% за Националната библиотека сме далеч от договорените параметри. Бе прието единодушно, че тези договорени минимални заплати заедно с основната дейност на библиотеките ще бъдат обезпечени с 25-процентно увеличение на субсидията за 2022 г. Не се ли случи това, увеличените режийни разходи могат да принудят библиотеките дори да затворят врати", мотивират исканията си синдикатите.

Стандартът за субсидирана бройка в читалищата също е крайно недостатъчен. Няма действащ БКТД. За поредна година квалифицираният труд на заетите в читалищата се измерва с минималната работна заплата и ги отдалечава от обещанията за светло бъдеще и приравняването им със сферата на образованието. Дейността на читалищата е широкоспектърна и свързана с разходи, някои от които са нормативно задължителни и неизбежни, като: комплектуване на библиотечния фонд, задължителен абонамент и закупуване на библиотечен софтуер; закупуване на сценични костюми; поддържане на материална база като сценична механизация, евакуационно осветление и пожарни кранове, електрическа инсталация и много други съпътстващи дейността на едно читалище. Средства за всичко това не са предвидени. Необходимо е увеличение на стандарта за субсидирана бройка с 25%, за да се постигне поддържащ баланс в заплащането на читалищните служители и покриване на разходите. Все пак читалищата са мястото, където децата ни от най-ранна детска възраст формират своята ценностна система.

Актуализацията на бюджета през месец юли дава възможност на Министъра да изпълни поетите ангажименти. В противен случай културните институции няма да могат да извършват основните си дейности, поради увеличените многократно разходи за електроенергия, отопление, консумативи и всички останали услуги!

"Управителният съвет на НСФ "Култура" - КНСБ, помнейки обещанието на новото ръководство на Министерството на културата, че си поставя за цел "достъп на всички български граждани до култура", призовава Народното събрание да осигури договореното 25% увеличение за всички браншове в културата"!, пише в позицията на синдикалната организация.