Концесиите са определени след спечелени конкурси

Концесиите са определени след спечелени конкурси

Правителството определи концесионерите на морските плажове "Къмпинг Черноморец" в община Созопол и "Поморие - изток" в община Поморие, след проведени конкурси, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Концесионерът на ивицата на "Къмпинг Черноморец" -  "МРГ Билд" ЕООД ще инвестира 571 950 лева за подобряване на достъпа до морския плаж. За целия срок на договора за концесия цената за 1 брой чадър е бъде в размер до 6 лева с ДДС, а цената за 1 брой шезлонг - в размер до 6 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 21,50 на сто.

Инвестициите, които концесионерът "Ауто фактор" ЕООД ще направи, за да подобри облика на морския плаж "Поморие - изток" са в размер на 583 776 лева. За срока на концесията 1 брой чадър ще бъде на цена в размер на 7 лева с ДДС, а цената за 1 брой шезлонг ще е в размер на 7 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности. Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 8 на сто.