Три плажа са отдадени на концесия за срок от 20 години. Снимката е илюстративна

Три плажа са отдадени на концесия за срок от 20 години. Снимката е илюстративна

"Ендевър Лозенец Фест" ДЗЗД е определен за концесионер на морски плаж "Малък плаж - Лозенец" в община Царево, "Валто - Трейд" ЕООД - за концесионер на морски плаж "Делфин" в община Несебър и "САМЪР М" ООД - за концесионер на морски плаж "Обзор - централен" в община Несебър.

"Ендевър Лозенец Фест" ДЗЗД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лева с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10  лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 3,10 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 5 710,51 лева с ДДС.

"Валто - Трейд" ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лева с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 12,70 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 33 388,73 лева с ДДС.

"САМЪР М" ООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 8 лева с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 8 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определено съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 8,00 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 175 712,06 лева е ДДС. Предвидените инвестиции, свързани с организация на спортно- развлекателните дейности на морския плаж за срока на концесията са 348 840 лева с ДДС.