Aparat2

Aparat2

Дариха нова апаратура за изследване на туморни маркери

и представлява автоматична система за обработка на препарати, изготвени от туморни биопсии на пациенти с различни типове рак. Благодарение на новото оборудване специалистите ще имат възможност да назначават лечение според характеристиките на съответния тумор.

Дареният от "Рош" - България апарат е от серията "Benchmark™", модел GX и заедно с диагностични консумативи е на стойност от 122 000 лева. Той представлява напълно автоматична платформа за имунохистохимия и ин-ситу хибридизация, разполагаща с уникална технология и пълна автоматизация на работния процес. Платформата също така дава възможност за работа с последната новост в областта на тъканната диагностика – двойно оцветяване на един препарат.
Апаратът "Benchmark™ GX" е произведен от лидера в онкологичната диагностика – фирмата "Ventana", която преди две години стана част от диагностичния отдел на "Рош", тъканна диагностика (RTD – Roche Tissue Diagnostics).
Присъстващите на пресконференцията имаха възможност да разгледат новата апаратура и да получат подробна информация за и предимствата й. Средногодишно в България с рак на гърдата се диагностицират и оперират около 3900 пациентки. При всички тях е задължително изследването на рецепторите за естроген, прогестерон и ХЕР2. При липса на автоматизирана система за обработка на препаратите и използване на имуно-хистохимичен анализ, изследванията изискват по около 6-8 часа работа на лаборантите, за установяване на хормоналния рецепторен статус и толкова за ХЕР2. С новото оборудване в лабораторията на УМБАЛ "Света Марина" – Варна часовете ще се намалят наполовина. 
Друго предимство на апарата "Benchmark™ GX" е, че се преминава към стандартизация на изследванията, тъй като се минимализират грешките при дозирането и прилагането на диагностичните реагенти. Тези грешки много често се оказват основната причина за неточност на диагностиката, от която зависи определянето на прогнозата и правилният подбор на лекарствата срещу рака. 
Едновременно с даряването на диагностичната апаратура, "Рош" - България ще инвестира в обучението на лаборанти и лекари, което има за цел използване на пълния потенциал на новото оборудване. 

Днес+