Решението е взето на Академичен съвет на университета

Решението е взето на Академичен съвет на университета

Академичният съвет на университет "Проф. д-р А. Златаров" в Бургас единодушно одобри парично дарение за УМБАЛ - Бургас от бюджета на  своята Лаборатория по математична химия. Академичният съвет бе свикан спешно от ректора проф. д-р Магдалена Миткова да гласува за отпущането на сума до 100 000 лева от бюджета на Лабораторията за закупуване на мобилен рентгенов апарат и консумативи за справяне с корона вирусната епидемия.

Дарението се прави по предложение на проф. дхн Ованес Гаро Мекенян, ръководител на Лабораторията, която има световна известност поради множеството си уникални иновационни разработки.

"Това дарение е много важно  и изключително навременно за ситуацията  на пандемия и за цялата общественост на Бургаска област", каза с благодарност изпълнителният директор на УМБАЛ - Бургас д-р Бойко Миразчийски.

Това е мобилен рентген тип "Кугел", който може да бъде пренесен до леглото на всеки болен и рентгеновата снимка да се направи на място при белодробни оплаквания, до каквито най-вече води боледуването от Ковид-19. Така няма да се налага заразените от вируса пациенти да бъдат вдигани от леглата си и водени  през коридорите до стационарния рентген, което създава  риск от пренасяне на заразата при други пациенти, медицински персонал и  помещения, използвани за друг тип лечение.

Консумативите, които възнамеряваме да закупим, са монитори за непрестанно 24-часово наблюдение на жизнените показатели на пациентите: сърдечна дейност, дихателни и други функции на организма, както и инфузионни помпи, чрез които перманентно се подават различни лекарства съобразно промените в състоянието на болните“.

Целият академичен колектив на университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас е горд, че чрез дарението на Лабораторията по математична химия може да помогне на областта за справяне с кризисната ситуация с вируса Ковид-19.

Галерия