Борсата ще се проведе в Медицинския факултет. Снимка Архив Черноморие-бг

Борсата ще се проведе в Медицинския факултет. Снимка Архив Черноморие-бг

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" кани студенти и работодатели да участват в тридневна кариерна борса в периода 4-6 април 2023 г., която ще се проведе във фоайето на корпус "Медицински науки на висшето училище". По време на събитието представителите на бизнеса ще могат да направят подбор и среща със студенти и дипломанти в сферата на професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика" и в сферата на Информационно-комуникационните технологии. В рамките на Кариерната борса ще се проведе Хакатон по технически проблем, зададен от участващите работодатели. Участието е напълно безплатно.

Инициативата е в рамките на проект "Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020".

Галерия