Проектът на държавния университет ще се ръководи от проф. Сотир Сотиров

Проектът на държавния университет ще се ръководи от проф. Сотир Сотиров

Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, съвместно с  Института по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН, спечели проект към фонд „Научни изследвания“.

Ръководител на проекта "Интуиционистки размити методи за анализ на данни с акцент върху кръводарителската система в България" (ИРМАДАКС) е академик Красимир Атанасов. От страна на бургаското висше училище ще се управлява от проф. д-р Сотир Сотиров.

Проектът е в напралвние "Конкурси за финансиране на фундаментални научни изследвания" - научна област "Математически науки и информатика".