352,0 млн. лева за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19. Снимка Архив Черноморие-бг

352,0 млн. лева за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19. Снимка Архив Черноморие-бг

Над 1 млрд. лева от средствата за здравеопазване в бюджета на страната за 2022 година са планирани за справяне с ковид пандемията. Осигурените допълнителни средства са, както следва:

- 267,2 млн. лева за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19;

- 352,0 млн. лева за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19;

- 131,8 млн. лева за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19;

- 101,2 млн. лева за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас, лични предпазни средства, медицински изделия и дезинфектанти;

- 118,5 млн. лева за подкрепа на медицинския персонал, който работи в условията на огромно напрежениепри извънредна епидемична обстановка чрез изплащане на месечна добавка към възнагражденията на изпълнителите на болнична медицинска помощ чрез бюджета на НЗОК за шест месеца;

- 28,0 млн. лева допълнителни субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за поддържане готовността за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на COVID-19;

- 100,0 млн. лева за изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към пенсиите за стимулиране на ваксинирането сред пенсионерите.