Учениците от гимназията показаха умения в Деня на отворените врата. Снимки ПГМССЕ

Учениците от гимназията показаха умения в Деня на отворените врата. Снимки ПГМССЕ

Ден на отворените врата се проведе в средецката Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Н. Й.  Вапцаров". Той се осъществи в изпълнение на дейност 9 "Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване на връзката ученици/родители" от проект BG05SFPR0)1-3.001 "Модернизиране на професионалното образование и обучение", финансиран по Програма "Образование" 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Гости на гимназията бяха учениците от ОУ "Никола Й. Вапцаров" в село Факия, възпитаниците на ОУ "Св. св .Кирил и Методий" в село Загорци, както и ученици от град Средец. Седмокласниците, избрали да посетят гимназията, разгледаха чудесната материално-техническа база, научиха какви възможности за развитие и професионална реализация предлага училището и се запознаха с дейностите, които извършват гимназистите, свързани с техните специалности.

Порасналите вапцаровци, изпратиха своите гости като им връчиха рекламни материали с името на училището.

Галерия