Всяко учебно заведение само ще определи времето за провеждане на организираните дейности. Снимка Община Бургас

Всяко учебно заведение само ще определи времето за провеждане на организираните дейности. Снимка Община Бургас

Денят след местните избори, 28-ми октомври, понеделник, е неучебен, но присъствен ден. Заповед за това е издадена от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Всяко училище по своя преценка трябва да организира различни занимания по интереси, спортни дейности, посещения на музеи, галерии, културни институции и обекти, свързани с образователния процес.

Директорите на училищата трябва до 23-ти октомври да представят в Регионалното управление на образованието какви дейности са планирани за 28-ми октомври.

Всяко учебно заведение само ще определи времето за провеждане на организираните дейности.

Информацията за дейностите в различните училища ще бъде оповестена на сайта на РУО.

Всяко училище от своя страна също трябва да оповести по подходящ начин предвидената програма за 28 октомври, за да достигне информацията до всички родители.