Един от проектите е свързан с водоснабдяването на село Твърдица

Един от проектите е свързан с водоснабдяването на село Твърдица

Народните представители от коалиция "ГЕРБ - СДС" искат повече пари, за да бъдат реализирани ключови проекти в общините в област Бургас. Народните представители от ГЕРБ-Бургас Любен Дилов, Жечо Станков и Деница Николова внасят предложение между обсъждането на първо и второ четене на държавния проектобюджет за 2022. Чрез него депутатите настояват за увеличаване на средствата за държавно финансиране. По този начин редица проекти не само в Бургас, но и региона ще имат по-голям шанс за реализация и финализиране, ако получат нужната подкрепа от държавата. 

Бургаските представители в Народното събрание детайлно са изложили аргументи в писмен вид защо даден проект трябва да бъде защитен, какво е значението му за развитието на населеното място и какъв ефект ще има при неговата реализация.

"Бюджетите на общините са недостатъчни, за да реализират мащабни проекти с местни приходи, тук е и ролята на държавата да се намеси и да помогне. Списъкът с проекти за община Бургас, който сме изложили, е голям, над 20. Но това е така, защото обхваща инфраструктура, здравеопазване, социални дейности, екология и др. С осъщестяването на проектите жителите ще имат по-добър живот, ще се доразвие икономическият потенциал на областта. Ще използваме възможността между двете обсъждания на бюджета да внесем предложения за увеличение на заложените капиталови разходи. Проектите заслужават подкрепа от политическите сили и от държавата, защото те са за всички граждани. За по-голямата част от тях има вече изготвени технически и инвестиционни проекти", коментираха народните представители от ГЕРБ - Бургас.

Tе са категорични, че тази година се очертава като изключително трудна за общините заради увеличените разходи за електроенергия, както и заради справянето с Ковид пандемията.

Сред предложените проекти в община Бургас, които да получат допълнително финансова подкрепа, са:

- реконструкция на улица "Одрин" от кръстовище на Трапезица до улица "Проф. Яким Якимов" с изграждане на второ пътно платно;

- Южен обход на комплекс "Меден рудник";

- водоснабдяване на село Твърдица, село Димчево; канализация и ПСОВ град Българово;

- интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води квартал "Рудник" и минно селище "Черно море";

- интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда в различни комплекси на Бургас;

- етажен паркинг в комплекс "Възраждане";

- Спортно училище със зона за спорт и общежитие, изграждане на нов учебен корпус в двора на ПГРЕ "Г. С. Раковски" и ППМГ "Акад. Н. Обрешков", нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ "Христо Ботев" – квартал "Сарафово", пристройка за разширение на сграда на ОУ "Васил Априлов" и редица други.

От ГЕРБ-Бургас са посочили и проекти в областта като ремонт на общински път Русокастро – Ливада – Тръстиково – Константиново (община Камено), реконструкция на уличната мрежа в град Средец; няколко проекта за община Царево, сред които са брегоукрепване в зоната централната част на "Централен плаж гр. Царево", буна за него, реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище "Мичурин" - Царево и др.

За община Малко Търново - доизграждане на канализационната мрежа, реконструкция на водопроводната мрежа в град Малко Търново и изграждане ПСОВ, реконструкция на водопроводната мрежа в селата, както и ремонт на уличната мрежа.  

За община Поморие - строителство на улица "Европа", на кръгово кръстовище – улица "Княз Борис I" и улица "Европа", както и строителство на път BGS 1142 /I-9, Несебър – Бургас/ – Поморие-общинска входна артерия на град Поморие.

За община Айтос – изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари.