Димитър Бойчев с депутатска приемна в Несебър

Жителите на общината изложиха пред депутата съществуващи проблеми, свързани с възстановяването на собствеността върху земеделски земи, стопанисването и експлоатацията на мостиците на плажа в Слънчев бряг и рибарското пристанище в Несебър и потърсиха съдействие за решаването им. Някои от проблеми на посетилите приемната бяха и от лично естество.

 

Депутатът Бойчев се ангажира с проучването на проблемите и поставянето им за разрешаване пред съответните институции.

Приемната на Димитър Бойчев в Несебър ще стане традиционна и ще се провежда всеки трети понеделник от месеца от 15.00 до 17.30 часа. Като желаещите да я посетят, могат да заявят това предварително на тел.: 0554/ 4 54 99

Максим Момчилов