DSC_8092

DSC_8092

Дина Димитрова: Не се считам за политик, работя като синдикалист

общински съветници на партия "Български социалдемократи". В края на предизборната кампания как я оценявате и успяхте ли да отправите нужните послания към вашите избиратели?

- Нашата кампания беше добра. Проведохме много срещи с бургазлии, с хора в неравностойно положение, със синдикалисти. Повечето хора ме позванат и знаят, каква работа съм съвършила в предишния Общински съвет. От срещите, които проведохме получихме препоръки за бъдещата ни работа в Общинския съвет.

Посланията ни стигнаха до всички, с които се срещнахме.

- Освен областен председател на партията, вие сте и синдикален лидер. Не си ли противоречат тези две длъжности?

- Определено не. Не се считам толкова за политик, защото работа повече като синдикалист. За мен общинският съветник трябва да помага на хората, така както аз като синдикалист помагат за решаването на проблемите на работещите в техните синдикални структури. Така се опитвам да помагам и на другите в качеството ми на общински съветник. Няма нищо лошо в това един синдикален лидер да бъде и политик.

- За втори път сте кандидат за общински съветник. Преди четири години бяхте в коалиция "Ваклин Стойновски за БУРГАС". Как събрахте смелост да излезете самостоятелно с листа за съветници и да я оглавите?

- Бях коалиционен партньор на Ваклин Стойновски до изборите. Независимо от това, че бях в неговата група бях самостоятелна. По моя вот се разбираше, че гласувам по съвест. Винаги съм мислила, че имам възможността, че мога да се опитам сама да започна. Разбира се, че имам подкрепата на хората от синдиката. Хората са готови да помагат, защото виждат, какво съм свършила и че работя за хората в Общинския съвет. Твърдо реших, че ще излезем самостоятелно на изборите. В нашата листа от 51 кандидат-съветници има добри професионалисти, не само партийни членове, но и гражданска квота - доктори, медицински сестри, учители, бизнесмени, спортисти, хора от всички професии. Достойни хора.

- Кои са проблемите, които не успяхте да решите за четири години и сега смятате да ги довършите?

- Като заместник-председател на комисията по здравеопазване и социални дейности, работих и с хората в неравностойно социално положение. В здравеопозването направихме всичко възможно в момент на криза да вдигнем заплатите в почти всички общински здравни заведения. Посещавах хората в неравностойно социално положение и местата, където те работят, много ми се искаше да извоювам едно помещение, където те да продават изработените от тях предмети и да издържат своите организации. Другото, което ми се иска е да се направи Център за предприемачество, където тези хора да бъдат заети и по този начин да се социализират.

- Само средства ли са нужни за реализацията на тези две идеи?

- Не само средства. Първо трябва да има място, където този център да бъде ситуиран и там да се мисли за заетостта на хората.в това положение.

- Имате ли подкрепата на общинска администрация за реализацията на това предложение?

- Предстои да бъде представено в общината. Разговаряла съм с кмета Димитър Николов и знам, че той е добронамерен и готов да потърсим място, където тези хора безвъзмездно да получат възможност да реализират продукцията си.