Дарението бе дадено на директора на гимназията Христина Жабова

Дарението бе дадено на директора на гимназията Христина Жабова

Директорът на бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" Христина Жабова получи ценно дарение - справочници, учебници, техническа литература, както и нагледни материали за оборудване на такелажен кабинет. Сред дарението е и историята на Морското, написана от един от директорите през 60-те години на миналия век - Енчо Маринов.

Литературата и нагледните материали бяха дарени от възпитаник на гимназията, впоследствие свързал целия си живот с морската професия - Стоян Инджов. Макар и вече пенсиониран, той работи като технически ръководител на производство на товаро-разтоварни уреди и съоръжения към бургаска фирма.

Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" стана иновативно училище с решение на Министерския съвет от август 2019 г.

От 1 септември гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на Община Бургас, която полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.