Днес започва акция "Светлина" , превозни средства с животинска тяга и други.

Контролните органи ще следят и за състоянието на гумите и изправността на устройствата за почистване на предно стъкло и други, като на нарушителите ще бъдат налагани на санкции по Закона за движение по пътищата, някои от които са:

 

- За управление на МПС с износени гуми – отнемане на 6 контролни точки и 50 лева глоба;
- За неизправни светлини и светлоотразителна сигнализация - отнемане на 5 контролни точки и глоба от 20 до 150 лева.
- За управление на технически неизправно МПС– отнемане на 5 контролни точки и глоба от 20 до 150 лева;
- Неозначаване по съответния начин на принудително спряно на платното ППС - отнемане на 6 контролни точки и глоба от 50 до 150 лева;
- Неползване на предпазен колан или каска – отнемане на 8 контролни точки и 50 лева глоба;
- Говорене по мобилен телефон по време на движение, без устройство "свободни ръце" - отнемане на 6 контролни точки и 50 лева глоба;
- Неспазване сигнал на светофара - отнемане на 8 контролни точки и 50 лева глоба, а ако е създадена реална опасност за пътното движение – до 150 лева;
- Неспазване на пътни знаци и маркировка -  отнемане на 4 контролни точки и 30 лева глоба.

Съвместно с представители на Общините и пътната администрация ще се извърши преглед на състоянието на уличното осветление, пътната настилка,  хоризонталната и вертикална сигнализация и ще се предприемат мерки за отстраняване на повредите и сигнализиране на  местата с повишена опасност от ПТП с през есенно-зимния период.  На база съвместните проверки, ще се изготвят конкретни предложения към съответните ръководства на органите на местното самоуправление  за осветяване на най-невралгичните места  от уличната мрежа – улични отсечки, уязвими кръстовища, спирки на обществения транспорт, пешеходни пътеки и др. Съвместно с общините ще започне извършването на прегледи и на светлинната и светлоотразителна сигнализация на пътните превозни средства с животинска тяга и малогабаритната селскостопанска техника, които ще продължат и след периода на акцията.

от КАТ напомнят на водачите на МПС, че съгласно чл. 70, ал. 3, т. 2 от Закона за движението по пътищата, през целия есенно-зимен период (от 1.11.2010 г до 1.03.2011г.) са задължени да се движат през светлата част на денонощието с включени на светлини за движение през деня или с включени къси светлини.