img_5013

img_5013

До 2 години и в Онкото в Бургас ще има линеен ускорител Партньори по проекта са Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на здравеопазването.

Проектът предвижда закупуване на мултимодален линеен ускорител, система за планиране, дозиметрична апаратура и устройства за имобилизация на пациенти с онкологични заболявания. Цената на ускорителя е около 4 000 000 лева.

Свръхмодерната технология за лъчелечение трябва да се настани в нов бункер и необходимите обслужващи помещения към него – мулажна лаборатория, кабинет, чакалня, съблекалня, санитарни възли. Бункерът ще струва около 1 000 000 лева.

Община Бургас е заложила в капиталовата си програма за 2012 година - 75 000 лева за необходими дейности, останали извън обхвата на проекта – благоустрояване, озеленяване, вертикална планировка.

Планираният срок за изпълнение на проекта е 24 месеца. Вече е избран екипът, който ще се занимава с изпълнението му и контрола по двата лота – строителство и оборудване.

Очаква се новият линеен ускорител да обслужва между 500 и 600 пациента годишно. Той ще удължи продължителността на техния живот, ще подпомогне тяхната социална и трудова реализация.

"Досега бургазлии ходеха в София и Пловдив да си лекуват онкологичните заболявания. На тази практика слагаме край. Ще получим най-модерна медицинска техника и даже мисля, че цяла източна България ще предпочете да ползва нея в следващите години", коментира кметът на общината Димитър Николов.

Миналата година общината отдели средства за закупуване на восокотехнологичен скенер за Онко диспансера (на снимката).