Учебният процес не е спирал нито за ден, намерени бяха най-оптималните варианти за преподаване и комуникация между преподаватели и студенти, каза доц. Велинов. Снимка Черноморие-бг

Учебният процес не е спирал нито за ден, намерени бяха най-оптималните варианти за преподаване и комуникация между преподаватели и студенти, каза доц. Велинов. Снимка Черноморие-бг

Доцент Цветан Велинов е роден през 1965 година. Завършва 32 ЕСПУ с преподаване на чужди езици в град София. Висшето си образование получава в Медицинска академия - София, специалност "Медицина". Доц. Велинов бе избран за декан на Медицинския факултет на университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас. Той дойде в морския град, след дългогодишна работа като началник на Лаборатория по микробиология на УМБАЛ "Александровска" в София. Има дългогодишна кариера в Националния център по заразни и паразитни болести.

Неговите научни интереси са в сферата на инфекциозните болести, антибиотиците и тяхното приложение, микробиомите, генетиката и геномиката.

Доц. Велинов е автор на над 120 научни труда - статии в реферирани международни и наши списания, както и участия в наши и международни научни форуми. Водещ изследовател и участник е в множество научни проекти, свързани с микробиологията и генетиката. Носител е на званието "Лекарите, на които вярваме".

От 26 години се занимава с микробиология.

 

- Доц. Велинов, Вие сте част от Общинския кризисен щаб в Бургас, който бе сформиран на 8-ми март след като бяха установени първите четири случаи на заболели от COVID – 19 в Габрово и Плевен. От тогава сте непрекъснато "на педал". Как се издържа на това напрежение?

- С добра организация е краткият отговор. Иначе мога да кажа, че всички членове на Щаба бяха много мотивирани да не допуснем в Бургас сериозно разпространение на новия вирус. Важното беше да намерим верните решения, които да позволят относително нормален живот в общината, без това да застраши или компрометира противоепидемичните мерки. За място като Бургас е ключово важно да гарантира, че жителите и гостите ще бъдат защитени. Затова и положихме много усилия да намерим верните отговори, включително и като се използваме иновативни решения.

- В Бургас и областта има установени 53 случаи на доказана корона вирусна инфекцията. На фона на области като София, Плевен, Смолян, Благоевград, Ямбол при нас ситуацията се "разигра" доста по-добре. На какво се дължи това, според Вас? Противоепидемичните мероприятия, които предприехме в гр. Бургас, бяха не само правилните, но и навременните. Още в самото начало на епидемията в гр. Бургас бе сформиран Общински кризисен щаб под ръководството на кмета Димитър Николов. Заседанията на щаба се провеждаха ежедневно. Всеки специалист в областта можеше и даваше своя принос за овладяване на ситуацията. Непременно трябва да се спомене перфектната работа на РЗИ за издирване и карантиниране на контактните лица. Организацията и перманентната работа на полицията, координираните действия с щаба и РЗИ, организацията на социалния патронаж и дезинфекционните процедури, горещите телефони и т. н., са действията, които направиха възможно ситуацията тук да е значително по-добра в сравнение с други места из България.

- Сега е моментът да изкажа и благодарност на всички жители на гр. Бургас за подкрепата, търпението и проявената отговорност, защото ситуацията в никакъв случай нямаше да е толкова добра без тяхното активно участие. Поклон заслужават всички лекари, сестри, санитари, оказали се на първа линия на инфекцията. Благодарение на тяхната отдаденост и професионализъм, и особено на работата на Инфекциозно отделение при УМБАЛ Бургас под ръководството на д-р Йотов, в град Бургас имаме само един смъртен случай, което е много добра атестация за работата в отделението.

- В Бургас бе открита първата референтна лаборатория извън София още в началото на пандемията и това стана факт благодарение на Вас. Как успяхте да убедите Националния оперативен щаб, че тук може да бъдат правени PCR тестове?

Първо искам да уточня, че референтната лаборатория за страната е една и тя е тази, която се намира в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Останалите лаборатории, които бяха атестирани от Министерство на здравеопазването за диагностика на коронавирусна инфекция, са диагностични центрове, но не са референтни лаборатории. В Бургас генетичните изследвания за потвърждаване на диагнозата COVID - 19 се извършваха и се извършват в частна лаборатория. Оборудването на лабораторията, квалификацията на персонала, надеждността на диагностикумите и необходимостта от тези изследвания, както и отличното взаимодействие с местния щаб, убедиха НОЩ да се довери на резултатите от тази лаборатория.

- Беше ли подготвен екипът, с който работите в лабораторията за обработването на тестовете? И колко часа са нужни, за да излезе резултатът?

- Както Ви споменах, персоналът в лабораторията е с нужната квалификация, което се доказа в периода на епидемията. Единична проба излиза в рамките на 3 часа, но трябва да вземем предвид количеството проби, които се изследват. В дните, когато пробите са много, а често в лабораторията се обработваха по над 100 проби на ден, няма как резултатът да е готов за три часа.

- Вие още от самото начало обяснявахте, че няма смисъл да се правят т. нар. "бързи тестове", защото те няма да дадат точен резултат. Сега обаче се твърди, че и при PCR тестът има макар и малък процент вероятност да не бъде "хваната" инфекцията, ако вече е слязла надолу в белите дробове. Има ли вече 100 % надежден тест за установяване на COVID – 19?

- Като начало да уточня, че в медицината 100 % точност няма. Това важи и за диагностичните тестове. За пригодността на теста говорят специфичността и чувствителността му, които при PCR методиката са достатъчно високи. За бързите тестове, които се предлагаха в началото на епидемията, нямаше достатъчно надеждна информация за валидирането им. Резултатите, които получаваме от едно изследване, са съвкупност от трите етапа на изследването, а именно: преданалитичен, аналитичен и постаналитичен. За първата фаза е важно как се вземат пробите за изследването и по какъв начин се транспортират в лабораторията. Когато на този етап е допусната грешка - резултатът ще е неточен, но тук вина няма самата методика на изследване. Голяма част от неточностите при генетичните изследвания са поради неправилното вземане и транспортиране на пробите. Например,  гърленият секрет е с по-ниска диагностична стойност в сравнение с проба от назофаринкса. Учебникарска истина е, че диагностиката на едно заболяване е комплекс от мероприятия: анамнеза, физикален преглед, иконографски методи на диагностика, лабораторни изследвания и т. н. Затова най-точната дигноза може да се постигне, когато е реализиран целият комплекс от дейности. В ситуация на епидемия трудно може да се осигури това и се разчита на подобни тестове, като от всички, които се прилагаха към онзи момент PCR тестването беше с най-голям процент на точност. Разбира се, сега вече ще се появяват нови и още по-сигурни методи за изследване, които ние също ще осигурим на Бургас – за жителите и гостите на общината.

- Опитът Ви като началник на лабораторията на УМБАЛ "Александровска" в София си оказва влияние. Но достатъчно добре подготвени ли са бургаските Ви колеги, с които правите изследванията и какви насоки им дадохте в началото?

- С увереност мога да заявя, че колегите ми, заети с диагностиката на COVID-инфекцията, са с високо ниво на компетентност - лекари и биолози с дълъг трудов стаж и необходимата квалификация. Това, което правиха през последните няколко месеца, е ежедневната им практика, но сега бяха малко по-натоварени.

В микробиологичните лаборатории ние винаги сме били на "първа" линия, защото когато при нас постъпи пробата от пациента, ние нямаме информация какво ще излезе от нея. Често това са условно-патогенни микроорганизми, но ние сме лекарите, които доказваме и особено опасните инфекции, и туберкулозата, и инфекциозните причинители на гастроинтестинални смущения, и причинителите на менингитите и т.н., списъкът е дълъг. Винаги има риск при работата с микробите, но това е нашата работа и ние сме приели този риск.

- Отначало тествахте всички със симптоми и близките на тези, които са с доказана инфекцията. Направихте тестове и по системата на пуловете. Вече са поръчани тестове, с които ще се изследват бургазлии дали имат антитела? Планирано е масовото тестване да започне от началото на юни. Какъв тип тест ще бъде използван за това? Разбрах, че само един апарат може да обработва пробите и той е в частна лаборатория? Така ли е?

- Проучването, което подготвяме да стартира през юни месец е епидемиологично, базирано на серопревалентност сред популацията, т. е. ще се определи каква част от населението е изградило антитела срещу коронавируса. Към днешна дата усилията ни са съсредоточени върху пациенти с тежко протичащо заболяване, а леките и безсимптомните случаи остават извън полезрението ни. Поради тази причина оценката на редица епидемиологични показатели е неточна. Не е изяснена ролята на безсимптомно протичащите инфекции за предаване на вируса, като например, могат ли безсимптомните носители да предадат вируса. Следователно, надзорът над серопозитивните в популацията ще ни позволи да направим  заключения за степента на разпространение и кумулативната честота на инфекцията в популацията по възрастови групи и рискове в Бургас. Това е много ценна информация, която ще позволи, както реакция на момента, така и изграждането на цялостен план за защита при потенциално продължение на епидемията.

- По време на тестовете на медици и полицаи от първа линия беше установено, че някои имат ИГГ антитела, а имаше и такива с ИГМ антитела. Възможно ли е те да са "срещнали" корона вируса през януари или февруари, когато тук имаше грипна епидемия и са били лекувани за грип А или грип Б?

- Това ще мога да Ви отговоря след края на гореспоменатото проучване.

- Задава се летният сезон. Очаква се по Южното Черноморие да дойдат доста туристи. Готови ли сте да реагирате в случай на установени нови случаи?

- Такъв "стрестест" (епидемията от COVID - 19) за готовност на системата ни за бърз отговор в епидемична ситуация никога досега не беше правен. А след това "реално тестване" и мерките, които бяха предприети от страна на болниците, общината, структурите на РЗИ и Областна дирекция на МВР, мога спокойно да кажа, ДА системата е готова и ако се наложи - може да реагира адекватно при евентуални нови случаи на COVID 19. Към момента всички виждаме, че Бургас е зона свободна от коронавирус и туристическият сезон може да стартира, а туристите могат да бъдат спокойни, че тук не ги заплашват подобни инфекции.

- Вие сте декан на Медицинския факултет в университет "Проф. д-р Асен Златаров". По време на извънредното положение обучението в средните училища и в университетите премина в дистанционно форма. Как успяхте да съчетаете ангажимента Ви като преподавател и декан и работата в лабораторията и Щаба?

- Ситуацията ни принуди бързо да реагираме и да преминем към дистанционна форма на обучение, което в Медицинския факултет се случи сравнително лесно и бързо. Благодарен съм, както на преподавателите, така и на студентите за адекватността им. Учебният процес не е спирал нито за ден, намерени бяха най-оптималните варианти за преподаване и комуникация между преподаватели и студенти. В същото време искам да подчертая, че медицина не може да се изучава без практически занятия. Ние имаме отговорността да подготвим бъдещи медици, които да управляват подобни епидемии и не само. А това е възможно само с реално обучение, при леглото на болния, в лабораторията. Защото това са хората, които утре ще се изправят пред пациентите си и ще трябва да излъчват увереност, базирана на знанията и практиката, получени по време на студентското си обучение. Това само дистанционно няма как да се получи. Затова и бързо ще възстановим и обичайната форма на обучение – класическото посещение на лекции и упражнения, а по-нататък и в лечебните заведения, които ще получат акредитация за обучение на студенти.

- Предстоят изпити на първокурсниците, които учат медицина. Вторият семестър мина почти изцяло дистанционно. Справиха ли се Вашите студенти?

- Като продължение на мисълта си от предишния въпрос, че има неща, които не може да се провеждат дистанционно, ще кажа, че изпитите са едно от тях. Студентите заедно със своите преподаватели преминаха успешно през това изпитание и мисля, че се справиха прекрасно. Изпитите, които ще са присъствени, ще ни покажат на практика до каква степен е усвоен материала, но дори и да има някои пропуски, те ще се запълнят през следващите години, ние сме само първи курс и това е голямото предимство на ситуацията на нашите студенти.

- На прага сте на кандидат-студентска кампания. Как ще протече тя и бъдещите студенти по медицина ще се явяват ли на изпити или ще влизат с оценките от средното образование от дипломата им?

- Приемът в Медицинския факултет в Бургас ще се проведе с присъствени изпити по биология и химия. Правилата за кандидатстване и провеждане на изпита са публикувани в Справочник на кандидат-студента за прием в специалност "Медицина", който е на разположение в университет "Проф. Асен Златаров". Датите за конкурсните изпити са: биология на 19-ти юли 2020 г.; химия на 26-ти юли 2020 г. По време на изпитите ще бъдат взети всичките необходими противоепидемични мерки, съобразени с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти. В университета разполагаме с големи лекционни зали, където може да осигурим необходимата дистанция между кандидатите, а самите банки са третирани с траен дезинфекционен препарат с нанозащита, което също гарантира безопасността на присъстващите в залите.