Кампанията е за събиране на средства за поддръжка на платформите, които ползват птиците. Снимка Димитър Русев

Кампанията е за събиране на средства за поддръжка на платформите, които ползват птиците. Снимка Димитър Русев

Българско дружество за защита на птиците стартира коледна кампания за набиране на средства за поддръжка на платформите, изградени във влажни зони, които гарантират спокойствие на птиците и ги предпазват от набези на наземни хищници. Благодарение на тях през последните три години къдроглавият пеликан увеличи местата, където гнезди у нас. За друг защитен вид, речната рибарка, те са единственото подходящо място за гнездене в защитена местност "Пода".

През последните 60 години в България имаше само 1 място, където гнездеше застрашеният къдроглав пеликан – в езерото Сребърна. Но през 2016 г. няколко наколни дървени платформи в природен парк "Персина", изградени от БДЗП и ДПП "Персина", промениха това. Днес видът вече има общо три места у нас, където отглежда малките си, като най-новото от тях се сформира тази година в защитена местност "Калимок-Бръшлен". Причината – платформата, които поставихме през миналата зима! През тази година отчетохме и абсолютен рекорд в отгледаните малки в новите колонии – 109.

450 са двойките речни рибарки в защитената местност "Пода" край Бургас, които нямат друго по-подходящо и сигурно място за гнездене освен няколко платформи. Всяка година, благодарение на защитата от хищници и човешко безпокойство, която платформите им дават, те успешно отглеждат своите малки.

За поддръжката на платформите на Дружеството са необходими 6000 лева, които ще послужат за закупуване на строителни материали – дървен материал, метални решетки, крепежни елементи, транспорт. Със сумата тази зима ще бъдат осъществени ремонтни дейности и подготовка за новия гнездови сезон на платформата за къдроглави пеликани в защитената местност "Калимок-Бръшлен", а през лятото – на четири от гнездовите платформи за речни рибарки в защитената местност "Пода".

Кампанията може да бъде подкрепена чрез дарение на страницата на БДЗП, на platformata.bg, на кратък номер 17 777 с DMS POLET (цена за еднократно дарение за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и А1 за един SMS е на стойност 1 лев., за потребители на предплатени услуги – 1.20 лев) или на следната банкова сметка:

IBAN BG55 RZBB 9155 1060 1073 29, BIC RZBB 9155, Райфайзенбанк ЕАД – клон България, основание за дарение "Платформи".

На двамата най-големи дарители БДЗП ще осигури възможност за посещение с експерт на колонията на къдроглави пеликани в защитената местност "Калимок-Бръшлен" и на природозащитения център "Пода" и платформите на речните рибарки, където те ще имат възможност да се възползват и от фотоукритието ни, до което е разположена една от платформите.