Изпитът по рисуване ще се проведе в СУ Св. св. Кирил и Методий. Снимка Архив Черноморие-бг

Изпитът по рисуване ще се проведе в СУ Св. св. Кирил и Методий. Снимка Архив Черноморие-бг

Два дни приемат документи за изпита по рисуване в СУ "Св. св. Кирил и Методий". Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство на територията на област Бургас ще се проведе в сградата на СУ "Св. св. Кирил и Методий" на 21-ви юни. Желаещите да се яват на изпита ученици, които са завършили VII клас, трябва да подадат заявление за полагане на изпити за проверка на способностите. Заявлението се подава в училището, в което ученикът завършва VII клас. Срокът за подаване на заявлението е 26 - 27 май.

До 10-ти юни ще бъдат обявени списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпит за проверка на способностите, а учениците ще бъдат уведомени писмено относно допускането им за полагане на изпит.

Обявяване на резултатите от изпита за проверка на способностите е до 28-ми юни.

Бургаското СУ "Св. св. Кирил и Методий" е единственото в областта, което приема ученици след завършен VII клас, в паралелка по изобразително изкуство.