Изборът бе направен на Отчетно-изборно събрание

Изборът бе направен на Отчетно-изборно събрание

Двама представители на бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" влязоха в Управителния съвет на Българското научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ). Те бяха избрани на Отчено-изборно събрание.

За председател на Управителния съвет с мандат 2022-2024 г. бе избран проф. д-р Христо Бозов, д.м., декан на Факултет по обществено здраве и здравни грижи в университет "Проф. д-р А.Златаров" - Бургас. Освен него в общо осемчленния Управителен съвет на БНДОЗ влиза още един представител на Университета - доц. д-р Владимир Гончев.

Двата избора са сериозно признание за професионалните компетенции и високия обществен авторитет на академичния състав на университет "Проф. д-р А.Златаров" - Бургас.

Досегашен председател на БНДОЗ  бе проф. д-р Антония Янакиева, д.м., зам.декан на Факултет по обществено здраве към Медицински университет София, а текущ председател на сдружението за мандат 2020-2022 е доц. д-р Наталия Ушева, д.м., зам. декан на Факултет по обществено здраве към Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна.