Откритите уроци се проведоха в бургаската ПГЕЕ. Снимки Окръжен съд Бургас

Откритите уроци се проведоха в бургаската ПГЕЕ. Снимки Окръжен съд Бургас

Двама съдии с откри урок за домашното насилие, който изнесоха пред ученици от бургаската Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов". Окръжният съдия Симеон Михов и районният съдия Стоян Мутафчиев изнесоха гостуваха в гимназията като част от образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която осъществяват съвместно Окръжен и Районен съд - Бургас. Бяха представени темите за разделението на властите според Конституцията на Република България и домашното насилие над малолетни и непълнолетни, и мерките за защита на правата на жертвите.

Според съдия Мутафчиев, превенцията е много важна за осъзнаването и борбата на обществото със случаи на домашно насилие. "Тази тема засяга моралните ценности и общуването помежду ни", коментира лекторът. Лекторът представи пред десетокласниците различни хипотези на домашно насилие, включително и на психическо такова, които разглежда Законът за защита от домашното насилие и как съдът процедира при проява на подобни случаи.

Окръжният магистрат Симеон Михов гостува на ученици от друг 10 клас, като представи принципа на разделение на властите – законодателна, изпълнителна и съдебна, в нашата страна. "Република България е демократична и правова държава, като върховен закон на страната е Конституцията, който е основният принцип на държавността ни", каза пред младите хора съдия Михов.

Учениците получиха като подарък книжно издание на Конституцията на Република България и образователни брошури за съдебната власт, осигурени от Висшия съдебен съвет.

Галерия