Учениците от Франция и техния преподавател бяха посрещнати от ръководството на гимназията. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Учениците от Франция и техния преподавател бяха посрещнати от ръководството на гимназията. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Двама стажанти от Франция практикуваха в ресторанта на професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - "Младост". Практиката им стана факт в резултат на сътрудничеството и работните срещи между ръководствата на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" и Гимназия по туризъм "Камий Клодел" - Ремирмон, Франция.

Учениците, придружени от техния преподавател - шеф Софи Летанг, бяха топло посрещнати от директора на ПГТ - Фотинка Въргова, заместник-директор  Минка Янева, преподавателя по френски език Мариана Белчинова и преподавателите по практика Ана Тодорова и Ивайло Минчев.

Френските гости разгледаха материалната база, посетиха часове по практика и високо оцениха ястията от българската национална кухня, приготвени от ученици от XI клас с преподавател Ганка Ангелова.

Стажът с продължителност 16 дни се реализира в рамките на проект по програма "Еразъм +" се провежда под вещото ръководство на шеф Стоян Мавров - управител на ресторант "Младост".

Галерия