Евродепутатът организира конкурса и за бургаските ученици. Снимка Архив Черноморие-БГ

Евродепутатът организира конкурса и за бургаските ученици. Снимка Архив Черноморие-БГ

Ученическо есе на тема: "България в Европейския съюз – нашето настояще и бъдеще" обявява евродепутатът от групата на ЕНП/ГЕРБ Асим Адемов. Конкурсът е част от инициативата "Да опознаем Европейския съюз", която Адемов започна в края на 2017 година. Целта е да се провокират младите хора да изразят личните си позиции по темата за настоящето и бъдещето на България в Европейския съюз.

"След успешното провеждане на такъв конкурс в област Благоевград и проявения засилен интерес от младежите, стартирам и в област Бургас. Учениците са носители на иновативно мислене. Имат какво да ни кажат и да насочат вниманието ни към аспекти от обкръжаващата ни среда, останали незабележими, но криещи потенциал", коментира Асим Адемов.

Право на участие имат всички ученици от 8-ми до 12 – ти клас от област Бургас, чрез изготвяне на авторско есе. Творбите трябва да бъдат във формат "Word document", до 2 печатни страници, шрифт - "Times New Roman", размер 12, междуредие - "Single".

Оценяването на получените есета ще се осъществи от тричленно жури в състав: Севдалина Турманова - зам.-областен управител на Бургас, Мария Бенчева - директор на Регионална библиотека "П. К. Яворов" - Бургас и Венета Иванова старши експерт по български език и литература в Регионално управление на образованието в Бургас.

Ще бъдат връчени 3 призови награди на авторите на творби, оценени от журито с най-висок резултат. Победителите ще имат възможността да посетят Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутата.

Класираните от 4 до 6 място ще получат поощрителни награди.

Всеки желаещ може да участва в конкурса като изпрати на е-mail адрес: competition.eu.2017@gmail.com авторско есе и попълнени надлежно формуляр за участие и декларация за авторско право, които могат да бъдат намерени на фейсбук страницата на Асим Адемов - https://www.facebook.com/AdemovAsim/

Срокът за кандидатстване в конкурса е до 22-и април 2018 година. Резултатите ще бъдат обявени на същата страница на 7-и май 2018 година, а награждаването на победителите ще бъде в тържествена обстановка и в присъствието на официални лица в Бургас през месец май 2018 година.