Парламентът също така иска ЕС да забрани износа на руски нефт и втечнен природен газ през територията на ЕС

Парламентът също така иска ЕС да забрани износа на руски нефт и втечнен природен газ през територията на ЕС

Евродепутатите искат засилен надзор на равнище ЕС и повече усилия за ограничаване на способността на Москва да заобикаля ограничителните мерки на ЕС.

В резолюция, приета в четвъртък с вдигане на ръка, Парламентът изразява загриженост относно съществуващите пропуски в режима на санкции на ЕС срещу Русия. Подчертавайки безпрецедентния характер на ограничителните мерки на ЕС, евродепутатите са обезпокоени от липсата на подходящо прилагане и опитите за подкопаване на усилията за стратегическо отслабване на руската икономическа и промишлена база и възпрепятстване на способността на страната да продължава да води война.

Резолюцията посочва способността на Русия да заобикаля мерките, като например относно тавана на цените на нефта, въведени от държавите членки на ЕС, и от т.нар. Коалиция за таван на цените. ЕП отбелязва също така, че вносът от ЕС на петролни продукти, произведени с руски нефт от страни като Индия, се е повишил, като по същество е създал заобиколен маршрут за вноса на руския нефт в ЕС.

Евродепутатите също така подчертават как западни компоненти от критично значение все още намират пътя си към Русия през страни като Китай, Турция, Обединените арабски емирства, Казахстан, Киргизстан и Сърбия. Те изразяват дълбока загриженост във връзка с продължаващата търговия между държавите членки на ЕС и Москва със санкционирани стоки от критично значение за войната и относно сведения, че държави като Азербайджан „изпират“ руски газ за износ за ЕС.

В текста също така се подчертава, че Европейският съюз продължава да бъде един от най-големите клиенти на Русия на изкопаеми горива поради продължаващия внос на газ от тръбопроводи и втечнен природен газ, както и на различни изключения от забраната за внос на суров нефт и нефтопродукти.

Пазарът на ЕС трябва да бъде затворен за руски изкопаеми горива.

Евродепутатите призовават ЕС и неговите държави членки да засилят и централизират на равнище ЕС надзора върху прилагането на санкциите и да разработят механизъм за предотвратяване и наблюдение на заобикалянето на санкциите. Те също така призовават ЕС да засили координацията при прилагането на съществуващите санкции срещу руския износ на нефт, да затворят изцяло пазара на ЕС за изкопаеми горива с руски произход и да наложат санкции на всички големи руски петролни компании, Газпромбанк, техните дъщерни дружества и управителни съвети и ръководство.

В резолюцията се подчертава, че ЕС трябва да работи заедно с Г-7, за значително понижаване на тавана на цените на руския нефт и петролни продукти, да наложи пълна забрана на вноса на руския втечнен природен газ и втечнени нефтени газове, както и на вноса на горива и други петролни продукти от страни извън ЕС, ако тези продукти са произведени с използване на руски нефт. Парламентът също така иска ЕС да забрани износа на руски нефт и втечнен природен газ през територията на ЕС и да въведе таван на цените и обема на вносана торове от Русия и Беларус в ЕС.

Освен това евродепутатите призовават Европейската комисия и държавите да разширят обхвата на санкциите, като включат пълна забрана на продажбата и обработка на диаманти с руски произход или реекспортирани от Русия в ЕС. Според тях ЕС следва също така да проучи правни средства за конфискуването на замразени руски активи и за тяхното използване за възстановяването на Украйна.