Инициативата ще се проведе на 27-ми септември

Инициативата ще се проведе на 27-ми септември

Европейската нощ на учените в Бургас тази година ще бъде с акцент - развитието на новите технологии. Инициативата ще започне в 18.00 часа на 27-ми септември в експо център "Флора". Кратко приветствие към участниците ще направят акадамик Веселин Дренски - директор на Институт по математика и информатика на БАН, проф. Севдалина Турманова - ръководител на Регионален център на БАН за Бургас, проф. Сотир Сотиров - зам. ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Демонстрация на принципите и работата на невронната мрежа за лицево разпознаване ще направи проф. Сотир Сотиров. Целта е активно да бъдат включени ученици с цел тяхното привличане да изберат перспективата за успешна кариера като учени или иноватори в България. Демонстрацията се осъществява от екип на университетa "Проф. д-р Асен Златаров", партньор в проект УНИТе – Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото.

Програмата включма тримерни интерактивни представяния на значими архитектурни комплекси от Възраждането, носители от Източноправославната култура и изкуство: църковни и манастирски комплекси – архитектура, стенописи, иконография от региона на Велико Търново - църквата "Рождество Христово" - Арбанаси, църквата "Св. Петър и Павел" - Велико Търново, църквата "Св. Архангели Михаил и Гавраил" - Арбанаси, църквата "Св. Георги" - Велико Търново, църквата "Св. 40 мъченици" и манастирски комплекс "Великата лавра" - Велико Търново.

Ще бъде направена и демонстрация на експериментално уеб-базирано игрово приложение за интерактивно представяне и изучаване на тракийската цивилизация и култура -  Образователната игра "Траките" (http://thracians.math.bas.bg/game/trakia/index.html) представя тримерна възстановка на разкритата сграда под Оструша могила в Долината на тракийските царе край град Казанлък - ИМИ БАН. На обучаемия се показват по атрактивен и интерактивен начин значителен обем автентични артефакти, характерни за тракийската цивилизация и култура по българските земи, както и информационни материали и игрови компоненти за подпомагане на образователните аспекти на играта. За визуалния дизайн са използвани цифрови копия на проучени тракийски гробници, хероони, светилища и откритите във и извън тях въоръжения и съкровища.

Европейската нощ на учените се превърна през годините в емблематично събитие и регулярна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят свои постижения и предизвикателства пред широката публика в рамките на един ден.
В рамките на Европейската нощ на учените 2019 на 27 (петък) септември 2019 г. ще се проведат различни демонстрационни, творчески и забавни прояви в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и др. 
Инициативата Европейска нощ на учените 2019 е посветена на развитието на новите технологии и е включена в програмата на Деветата международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" - DiPP2019 (26-28.09.2019 g.).