Строителните дейности по изграждането на корпуса напредват. Снимка Община Бургас

Строителните дейности по изграждането на корпуса напредват. Снимка Община Бургас

Напредва изграждането на новия корпус на бургаското СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас, за което "Черноморие" вече писа. Полага се основата на сградата, в която ще се помещава физкултурния салон на училището. Той ще предоставя възможност за различни спортни дейности и комплексна физкултурна подготовка. Към него ще има обособени съблекални и санитарни възли, съобразени за хора в неравностойно положение.

Стойността на проекта е 550 000 лева и те са заложени в бюджета на Община Бургас за настоящата година. 500 000 лева от сумата се очакват като постъпления от продажба на общински нефинансови активи.

Изграждат корпус с нов салон на бургаското СУ Св. св. Кирил и Методий

Новият корпус ще бъде на две нива и в него освен физкултурен салон, ще има съблекални, мултифункционална зала и специализиран кабинет. Той ще бъде свързан към основната сграда на училището с топла връзка, а отделно от нея ще има и два самостоятелни входа. Сградата на физкултурния салон е със застроена площ от близо 350 кв. м.

На партерния етаж преди физкултурния салон ще има просторно фоайе, стълбище и асансьор за хора с увреждания, които ще водят към втория етаж. На него ще бъдат разположени просторно фоайе с възможност за организиране на изложбено пространство и учебни занятия по рисуване, мултифункционална зала, която ще се разделя на две по-малки и специализиран кабинет за нуждите на училището. Там ще има още покривна градина, която ще дава възможност и за класна дейност на открито.

Топлата връзка между новата постройка и училището ще бъде от втория етаж на съществуващата сграда на СУ "Св. св. Кирил и Методий", а на покрива ще има възможност да се монтират фотоволтаици за енергийните нужди на постройката.

Чрез закалено стъкло с вградено декоративно фолио ще се създаде ефект за цветово раздвижване на фасадата и препращане към азбуката. Изгледът на новия корпус ще бъде модерен, като същевременно с това ще бъде в синхрон със стила Баухаус, в който е сградата на най-старото бургаско училище "Св. св. Кирил и Методий", построено през 30-те години на миналия век.