С 44 глава и 2 въздържал се съветниците приеха правилника за дейността на фонд Култура. Снимка Черноморие-бг

С 44 глава и 2 въздържал се съветниците приеха правилника за дейността на фонд Култура. Снимка Черноморие-бг

Фонд "Култура" ще смени досега действащия Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас. С 44 гласа "за" и 2 "въздържал се" съветниците приеха правилника за работа на фонда. До гласуването му обаче се стигна след дебати между отделните съветници и между съветници и общинската администрация. Тъй като сесията се проведе онлайн, съветниците не успяха да влязат в пряк словесен двубой, заради проблеми със системата. Въпреки това всеки имаше възможност да изрази мнението си по отношение на проекта за правилник, който бе входиран от зам.-кмета по култура в Община Бургас Диана Саватева.

Фонд "Култура" реално ще смени приетия през 2013 година и действащ досега Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.

Своите забележки по отношение на докладната записка изрази Йордан Георгиев ("БСП за България"). "Не възприемам целта, която е посочена в чл. 2 от правилника. С публични средства от данъците на бургазлии трябва да се подкрепя труда на бургаските творци, а аз тук почти не срещнах Бургас. Такива фондове се създават от меценати и се търси финансиране, а не да се използват общински средства", заяви Георгиев. Той изрази несъгласието си и с начина на управление на средствата, както и с подпомагане за заснемане на филми, които, според него, не допринасяли за рекламата на града. Георгиев поиска текста на правилника да бъде преработен основно и тогава да бъде внесен за разглеждане и гласуване.

С твърденията му обаче не се съгласи ресорният зам.-кмет Диана Саватева. "Промяната е сериозна, но не и коренна, тъй като се следваме установените позитивни практики, създадени през 2013 г. с приемането на Програма за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти. Надграждаме и разгръщаме досегашния механизъм, включваме нови направления и електронизираме системата", каза зам.-кметът Диана Саватева.

"Никой не си е помислял да загърби бургаските творци. Не съм съгласен с твоя прочит на правилника и с времето ще се докаже, че сме прави. Това е пътят за правене на култура", така репликира Веселин Пренеров (ГЕРБ) репликира колегата си Йордан Георгиев.

В общинската администрация работат по правилника от средата на 2020 година Проучени са практиките в други общини, направини са консултации с творчески общности, проведено е и обществено обсъждане на проекта за създаване на фонд "Култура". "Стоя зад този документ като начин на изработка", защити правилника Диана Саватева.

"Извървяхме дълъг път, откакто ние от БСП предложихме да бъде изготвен този правилник. Не мога обаче и да не отчета препоръките на колегата Йордан Георгиев. Доста време се забавихме. Време е да затворим главата. В движение ще чистим проблемите, ако се появят такива", каза Христо Панайотов ("БСП за България").

Съветници от БСП искат създаване на фонд Култура в Бургас

Годишният размер на средствата във фонд "Култура" се определят и приемат в началото на годината от Общинския съвет заедно с бюджета на Община Бургас. Те са част от бюджета на перо "Други дейности по културата" като ресурсът на Фонда е до 50 процента от средствата, предвидени в програма "Култура".

Органът за управление на средствата по Фонда е Комисия за оценка на проектите. В нея има 7 постоянни члена – 6 общински съветници и 1 представител на администрацията.

Общински фонд "Култура" разпределя средства по 6 направления:

- нови фестивали и други културни събития;

- традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концертни и други събития от културния календар на Община Бургас;

- подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този правилник и вече представени пред публика;

- произведения на бургаски писатели, поети и на автори от област история, културология/или култура/ и краезнание;

- подпомагане заснемането на кинопродукции, филми (игрални, документални) и тв сериали на територията на община Бургас;

- мобилност - осигуряване на средства за транспорти разходи на артисти, творчески формации и произведения на изкуството.

За направления 1, 4, 5 и 6 Комисията за оценка на проектите включва и временни членове – експерти в сферата на културата, представители на държавни и/или общински културни институции. Проектите ще се приемат само онлайн, чрез специално разработена електронна система. Чрез нея ще става и отчитането. Те ще се оценяват по точкова система, за всяко направление са посочени конкретни критерии.

От средата на октомври Община Бургас ще стартира активна информационна кампания, адресирана основно към творци и организатори на културни събития.