Целият тридов стаж на Фотинга Въргова е в сферата на образованието

Целият тридов стаж на Фотинга Въргова е в сферата на образованието

Фотинка Въргова, която бе временно изпълняваща длъжността директор на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас, спечели конкурса, обявен от Регионалното управление на образованието. Тя вече е назначена с постоянен договор. Въргова пое ръководството на ПГТ в края на миналата година, след като тогавашния директор Силвия Пехливанова напусна. Близо месец и половина след това бе обявен и конкурса за позицията, който Фотинга Въргова спечели. Заповедта й за назначаване е с дата 20-ти януари 2020 г., но първият й работен ден след избора й ще бъде на 25-ти януари.

Фотинка Въргова е родена в Бургас. Средното си образование завършва в товагашния Механотехникум в морския град, днес ПГМЕЕ. Висшето образование получава в инжинеро-педагогическия филиал в Сливен на Техническия университет в София. Целият й трудов стаж е в сферата на образованието. Една година е работила по заместване в Механотехникума, след което започва да преподава в тогавашното СПТУ по корабостроене. През 1998 година училището се обединява със СПТУ по машиностроене в едно учебно заведение, което от 2004 година се води Професионална техническа гимназия. Става директор на ПТГ - Бургас след спечелен конкурс през 2016 година и бе негов директор до назначаването й за в.и.д. директор на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров".