В отбелязването на Деня на физиката участваха ученици от VIII и X класове. Снимки ПГТ проф. д-р Асен Златаров

В отбелязването на Деня на физиката участваха ученици от VIII и X класове. Снимки ПГТ проф. д-р Асен Златаров

По случай Деня на физиката учениците от VIII и X клас подготвиха изложба. Всеки от участниците пресъздаде част от изучавания материал. Денислав Пионов и Борис Гочев от 8.д клас изобразиха видове равновесие на телата. Законът на Архимед е физичен принцип, а Архимедовата сила е изключително важна за корабоплаването и проектирането на плавателните съдове – пресъздадоха я Микаела Агопова и Антония Колева. Симона Желева от X "г" клас изработи схема за модела на атома на Бор, разработен от Нилс Бор през 1913 г., представляващ първата квантова теория за строежа на водородния атом, която успява да обясни дискретността на енергетичните нива и да изведе формула за честотите на спектралните линии. Арзу Ефтимова от 10.е клас нарисува портрет на Айнщайн и популярното уравнение  за еквивалентност на маса и енергия. През 1921 г. гениалният физик получава Нобелова награда за приноса си към теоретичната физика и особено за откриването на закона за фотоелектричния ефект. Йонизиращите лъчения и приложението им в медицината ни представи Ралица Казионова от X."д" клас.

Българските физици честват своя празник на 29 март, защото на тази дата през 1898 г. е създадено Българското физико-математическо дружество (БФ-МД) - предшественик на Съюза на физиците и на Съюза на математиците в България.

На 29 март 1898 г. се приема устава на Дружеството в София, а през април се провежда и първото събрание на ФМД. Тази дата се приема за рождена дата на Физико-математическото дружество в София. През 1900 г. се взема решение да започне издаването на Годишници на ФМД с цел членовете да получават сведения за живота и дейността на дружеството. Скоро става ясно, че за учителите по математика и физика е по-полезно да се издава месечно списание с научно-педагогически характер, чрез което те не само да следят развитието на физико-математическите науки, но и да бъде техен методически помощник в пряката им работа. Така през 1904 г. започва да излиза списание на Физико-математическото дружество в София.

Галерия