Съгласно поставените в решението условия строителните дейности не се разрешават в гнездовия период на птиците. Снимката е илюстративна

Съгласно поставените в решението условия строителните дейности не се разрешават в гнездовия период на птиците. Снимката е илюстративна

Глоба от 500 до 10 000 лева ще бъде наложена, заради строеж в местността "Поляните", в землището на село Синеморец, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас. Служители на еко инспекцията са извършили проверка на строежа по сигнал. Изискана е допълнителна информация от строителния контрол. РИОСВ - Бургас предприе администраивно наказателна процедура за неизпълнение на условие, постановено в Решение № БС-03-ОС/02.03.2017 г., за оценка по съвместимост на инвестиционното предложение.

Съгласно поставените в решението условия строителните дейности не се разрешават в гнездовия период на птиците - от месец март до месец август.

Лицето, извършило дейността е поканено за съставяне на акт по реда на Закона за билогично разнообразие. Санкцията за извършеното нарушение за физически лица е от 500 до 10 000 лв.

Имотът попада в границите на природен парк "Странджа" и в две защитени зони от екологичната мрежа "Натура 2000". За проекта РИОСВ Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Изискан е доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с Решение № БС-03-ОС/02.03.2017 г., с което инвестиционното предложение е съгласувано. Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.