Санкциите, които ще им наложим, могат да бъдат обжалвани, обясни Тонка Атанасова (вляво на снимката). Снимка Лина Главинова

Санкциите, които ще им наложим, могат да бъдат обжалвани, обясни Тонка Атанасова (вляво на снимката). Снимка Лина Главинова

Глоби до 100 000 лева ще бъдат наложени на "Кроношпан" и "Лукойл Нефтохим", заради острите миризми, които са усетени от бургазлии в края на януари и началото на февруари. Специалисти от Регионалната инспекция по околната среда и води в Бургас са извършили няколко проверки на територията на двете предприятията в този период. Острата миризма, която се е "носела" от рафинерията е от обработването на старите екологични отпадъци. Т.нар. езера с тези отпадъци, трупани от старите производства на завода, трябва да бъдат реколтивирани до 2020 година.

Миризмата, която е усетена от "Кроношпан" се изпуска в процеса на парене на дървесината.

И в двата завода е нарушен Плана за реагиране при неблагоприятни метеорологични условия. "От "Лукойл Нефтохим" твърдят, че плана е задействан, но нямат писмени доказателства за това. Този план е част от комплесните разрешителни, които и "Кроношпан", и "Лукойл Нефтохим" имат", обясни Тонка Атанасова - директор на РИОСВ - Бургас. Въпреки, че е усетена миризмата от обработванета на отпадъците и на парена дървесина няма превишаване на годишните норми.

За да не се усеща неприятната миризма, е необходимо да се ограничава производството и обработването на екологичните опдадъци  при промяна на метеорологичните условия.

Заради констатираните нарушения на "Лукойл Нефтохим" ще бъде наложена санкция в размер от 60 до 100 000 лева, а на "Кроношпан" - 40 000 лева. Административните актове могат да бъдат обжалвани от фирмите.

От Община Бургас искат да бъде променен срока за мониторинг в комплексното разрешително на "Кроношпан", който сега е три месеца. "Трябва мониторингът да стане постоянен", смята Руска Боядживе - заместник-кмет по околна среда в Община Бургас.