Глобяват с 5 000 лева нощни барове, нарушават реда Сред санкционираните е и бар, намиращ се на територията на бившия къмпинг "Оазис".

Нарушенията са констатирани след направени серия от проверки от служители на община Царево съвместно с полицията и РИОКОЗ–Бургас. Те са инспектирали нощни барове, за които има подадени сигнали от граждани. Комисията провери работещите след 23.00 часа дискотеки и извърши замервания на шума.

Съгласно действащата в Царево Наредба за обществения ред при наличие на три и повече сигнали, получени в рамките на 10 работни дни, се предполага, че заведението превишава установените норми за шум и му се съставя акт. Така дори отпада необходимостта от специални замервания с апаратура. При всеки постъпил сигнал собствениците на заведения се уведомяват и им се обясняват възможните последици. На фирмите, за чиито заведения вече има над три сигнала и които не са дали разяснения по постъпилите жалби, ще бъдат издадени наказателни постановления за нарушаване на обществения ред с глоби до 5 000 лв.

"Тази година сформирахме наше специално контролно звено за проверки на жалби срещу шума. Нямаме законово основание да ограничаваме заявеното работно време, за него само ни уведомяват, но Наредбата за обществения ред ни даде механизъм за санкции", каза кметът на община Царево Петко Арнаудов. Той обясни, че досега са съставени актове на барманите и управителите на заведенията, които обикновено са приходящи, нямат адресни регистрации и трудно могат да бъдат открити, за да си платят глобите. Вече ще се налагат санкции не на персонала, а на фирмите, стопанисващи заведенията.