Заместник-кметът на Варна по образование и социални дейности Павел Попов (в средата) проведе работна среща с директорите на градини. Снимка Община Варна

Заместник-кметът на Варна по образование и социални дейности Павел Попов (в средата) проведе работна среща с директорите на градини. Снимка Община Варна

Детските градини във Варна ще работят на 28-ми и 29-ти декември в редовен режим и при стандартна продължителност. С оглед на предстоящите празници да не се оказва натиск над родителите да търсят други варианти за гледане на децата на тези дати, защото са стандартни работни дни и малчуганите могат да бъдат на редовни занятия в градините. Това заяви след срещата си с директорите на детските градини днес заместник-кметът на Варна по образование и социални дейности Павел Попов. Той проведе работно заседание с директора на дирекцията по образование Лилия Христова, председателя на Комисията по наука и образование в Общинския съвет Владислав Бакалов и директорите на детските градини в Морската столица във връзка с празниците и подготовката на градините за зимния сезон.

Освен за стандартното протичане на учебния процес на 28-ми и 29-ти декември и организацията на допълнителните дейности, ръководителите на образователните институции бяха инструктирани и за подготовката на сградите за зимния сезон. Директорите следва да упражнят контрол по отношение на здравни мерки, почистване, опесъчаване, обезопасяване (при сняг и заледявания) на сградите, дворовете, съоръженията и подходите за доставка на храна, както и тези, ползвани от учители, персонал, деца и родители. "В помещенията при децата следва да се поддържа температурата по-висока от 18 градуса (колкото е минималният стандарт) - до около 22-23 градуса", посочиха още от дирекцията.

Директорите са инструктирани да регламентират ясно и достъпа на родителите до сградите, с оглед на факта, че няма нормативна уредба по въпроса, а детските градини се помещават в различни по вид сгради с различни възможности за външен достъп.