Целта на фестивала е да популяризира българските народни танци

Целта на фестивала е да популяризира българските народни танци

"Хоро край морето" ще се проведе на 2-и и 3-и юни в Царево. Националният фолклорен фестивал на танцовите клубове се организира от Община Царево, читалище "Георги Кондолод 1914И и фолклроне танцов клуб "Иглика" в Царево. Целта на фестивала е да попялуризира творческа изява на любителските фолклорни клубове и на народното фолклорно наследство. Той няма състезателен характер.

Право на участие имат любителските танцови фолклорни групи или клубове, изучаващи български народни хора. Участниците не трябва да са професионалисти. Облеклото за представянето е по желание на участниците.
Според регламентът, всеки клуб подготвя кратко резюме, в което представя своето населено място, своята история, постигнати успехи, получени награди, участия. Групите се представят с две хора по свой избор, с времетраене до 6 минути двете, препоръчително е едното от хората да бъде от региона на групата.
Между сценичните изяви на групите, пред сцената всички участници играят заедно по едно хоро от различните фолколорни области: Северняшка област - "Eленино хоро", Тракийска област - "Тракийска ръченица", Добруджанска област - "Сборенка", Шопска област - "Селско шопско", Пиринска област - "Айдар аваси".

Фестивалът ще бъде официално открит на 2-и юни в 17.30 часа. Началото на хоровода ще бъде дадено в 18.00 часа.