32 български художници показват своя поглед към живота чрез сатирата и самоиронията в изложбата Капки смях. Тя е подредена в бургаската галерия Петко Задгорски. Снимка Лина Главинова

32 български художници показват своя поглед към живота чрез сатирата и самоиронията в изложбата Капки смях. Тя е подредена в бургаската галерия Петко Задгорски. Снимка Лина Главинова