Зам.-ректорът на университета проф. Сотир Сотиров връчи наградата на победителя. Снимка Университет Проф. д-р Асен Златаров

Зам.-ректорът на университета проф. Сотир Сотиров връчи наградата на победителя. Снимка Университет Проф. д-р Асен Златаров

"Игра с книга" спечели виртуалното състезание "Моят чатбот" - част от "Европейската нощ на учените‘2020" в Бургас. Най-добрата разработка е на Алекс Холасян. Той спечели ваучер на стойност 500 лева и пакет с подаръци от организаторите. Второто място си поделиха отбор от Гимназията за компютърно програмиране с "ChaikaBot" и Кирил Алексеевич с бота "VestiBG". Четири разработки получиха награди за трето място - Станислав Димитров за "ChatBotDiscord", Симеон Костов за "MeteorologicalChatBot", Марин Андреев за "YodaBot" и Койчо Георгиев за "Regiee".

 В състезанието се включиха 17 участници, повечето - ученици от бургаските училища, като  най-силно беше присъствието на учащи се от горните класове на Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов". Всеки един от участниците презентира разработката си с кратко видео, съдържащо представяне на концепцията си, програмния  код и реализацията.

Състезанието бе част от дейностите по проект "H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, "Нощ на учените", K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма "Дейности "Мария Склодовска-Кюри". Организаторите за Бургас от университет "Проф. д-р Асен Златаров" и проект "УНИТ-е" избраха като акцент именно информационните технологии, за да стимулират интереса на млади таланти към науката и кариерата на учения.